Houtbouw Lente: heerlijk en eerlijk wonen

Nieuws

Overhandiging Handboek Woningbouw in Hout – maandag 26 februari 2024

Persbericht 27 februari 2024

 

Handboek ‘Woningbouw in hout’ helpt corporaties met duurzaam en biobased bouwen

Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, heeft op 26 februari het nieuwe Handboek ‘Woningbouw in hout’ ontvangen van Karo van Dongen, namens de Brabantse Houtbouw Lente corporaties. Houtbouw biedt kansen voor sociale woningbouw omdat het duurzaam, biobased en gezond is. De milieuwinst zit in het verminderen van de CO2-uitstoot ten opzichte van traditionele bouwmethoden. Maar houtbouw zorgt ook voor stikstofreductie, CO2-opslag en is circulair. Het nieuwe handboek helpt corporaties die gaan bouwen in hout en andere partijen die interesse hebben in woningbouw in hout.

 

Duurzaam én betaalbaar

Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘De corporatiessector verduurzaamt in hoog tempo. Om onze bijdrage te leveren om de opwarming van de aarde te verminderen, maken we gebruik van verschillende innovatieve technieken. De transitie naar houtbouw is daar een van. Dit handboek helpt woningcorporaties om als opdrachtgever vaker met houtbouw aan de slag te gaan. Een prettige bijkomstigheid is dat op termijn bij opschaling met hout prijstechnisch concurrerend gebouwd kan worden. En dat is goed voor de betaalbaarheid.’

Nu stap naar houtbouw zetten

Karo van Dongen, bestuurder Alwel en voorzitter van De Groene Huisvesters: ‘Houtbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opgave in de sociale woningbouw. En wij kunnen en doen het al! Duurzaamheid, circulariteit en wooncomfort komen in één product samen. Tijd om de stap voorwaarts nu echt te zetten en ermee aan de slag te gaan! Dit handboek met kennis en lessen helpt daarbij!’

 

Over het handboek

Veel corporaties hebben interesse in houtbouw, maar hebben ook nog vragen. Hoe zit het met de bouwkosten, met geluid, brandveiligheid, oververhitting, gebruikerservaringen, productie en beschikbaarheid van bouwhout, het organiseren van een goede uitvraag? Daar gaat het handboek op in. ‘Woningbouw in hout’ is een update van de publicatie uit 2021, aangevuld met voorbeeldprojecten en met nieuwe informatie over biobased bouwmaterialen. Ook is vier jaar ervaring van de Brabantse Houtbouw Lente corporaties meegenomen.

Het handboek is ontwikkeld door Centrum Hout in opdracht van RVO namens PIANOo (Buyer Group Houtbouw) en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, met input van de Brabantse Houtbouw Lente corporaties en diverse deskundigen. Het is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download het handboek hier

 

Stimuleren van Biobased Bouwen

De afgelopen jaren zijn de nodige houtbouwprojecten gerealiseerd, in de woning- en utiliteitsbouw. Vanaf 2024 wordt biobased bouwen gestimuleerd via de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Houtbouw is een belangrijke basis voor opschaling van andere biobased materialen in de bouw. Toch is het voor opdrachtgevers nog steeds pionieren. Woningbouw in hout maakt nu nog minder dan 5% van de totale bouwproductie uit. Aandacht vragen, ervaringen uitdragen en kennis delen zijn hard nodig. Dit handboek helpt corporaties en andere opdrachtgevers daarbij.

Bron: https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/handboek-woningbouw-in-hout-helpt-corporaties-met-duurzaam-en-biobased-bouwen/
Foto: Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, ontvangt het nieuwe Handboek ‘Woningbouw in hout’ uit handen van Karo van Dongen, namens de Brabantse Houtbouw Lente corporaties. Foto RVO, Ryan Haripersad.

Scroll naar boven