Houtbouw Lente: heerlijk en eerlijk wonen

Winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus.

Houtbouw zit in een nieuwe fase en HoutbouwLente groeit daarin doelbewust mee. In ons reisplan voor 2023 gaan we van inspiratie van buiten naar binnen, nu naar activatie (van binnen naar buiten) en implementatie.

Doing community

Om de deelnemers zo optimaal mogelijk te faciliteren, kennisdeling te organiseren en houtbouw projecten goed te ondersteunen introduceren we de doing community. Deze doing community evalueert de voorloopprojecten op uniforme wijze, zorgt voor kennisdeling, ondersteunt de taLENTEN en legt verbinding met de partners in het landelijk netwerk.

Ons doel is een goed gewortelde en groeiende boom met meerwaarde voor alle bewoners en samenwerkingspartners van Houtbouw Lente.

Reisplan 2023

Concreet staan de volgende acties op onze planning van 2023:

  • 10 Evaluaties van houtbouw projecten uit onze etalage.
  • 3 Live bijeenkomsten, projectbezoek houtbouw, biobased bouwen en actualiteit kosten en waarde ontwikkeling en ervaring bewoners.
  • Online lunchsessies voor de collega’s in de organisaties, de 2de ring.
  • Intervisie sessies voor concrete projecten.
  • Intensivering samenwerking, onderzoek en training met partners in landelijk netwerk.
  • Verkiezing Houtbouw taLENTEn

Nieuws

In onderstaande nieuwsberichten houden we je op de hoogte van de vorderingen. 

Scroll naar boven