Houtbouw Lente: heerlijk en eerlijk wonen

Project

Iepenlaan
Veghel
16

Area heeft haar voormalige kantoor in Veghel circulair gesloopt. Daarmee is plaats gemaakt voor nieuw te bouwen sociale gestapelde huurwoningen. De locatie is uitstekend geschikt voor wonen. Dit is goed voor de kern Veghel omdat zij een krapte heeft aan huurwoningen. We realiseren 16 boven-benedenwoningen voor 1- en 2 persoonshuishoudens met het accent op senioren in een groene woonomgeving. Die groene woonomgeving bekijken we heel breed! We kijken naar Flora én Fauna, klimaat adaptief en gezondheid van de woning en woonomgeving.

Fase en status

Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. Aannemer is geselecteerd, wegens bezwaren is de start bouw geprognotiseerd in kwartaal 3 – 2023.

Type woning
Grondgebonden, Gestapeld
Fase van het project
In voorbereiding
Organisatie
Area
Specialist(en)
Dirk van den Tillaar
Website van het project

Iepenlaan

Kansen
  • Groene woonomgeving met aandacht voor biodiversiteit en gezondheid​.
  • Circulaire sloop van het oude kantoorgebouw (gerealiseerd)​.
  • Gebruik maken van bio-based bouwmaterialen in de nieuwbouw​.
  • We zijn bezig met het bouwsysteem te verduurzamen​.
  • We gaan uit van een HSB bouw (gecombineerd met kalkzandsteen: constructief).​
  • We onderzoeken de haalbaarheid van een groen dak en een houten verdiepingsvloer.
Uitdagingen
  • Oplopende bouwkosten (meer dan indexering)​.
  • Koel houden van de woning tijdens de zomermaanden. ​
  • Betrekken bewoners bij beheer van de gemeenschappelijke binnentuin.
Scroll naar boven