Houtbouw Lente: heerlijk en eerlijk wonen

Project

Oranjehoek
Waspik

In het gebied rondom de Irenestraat in Waspik ligt een mooie kans voor een herontwikkeling waarbij, 24 2-onder-1 kap-woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Er is in Waspik behoefte aan het toevoegen van huurwoningen. Omdat er sprake is van versnipperd bezit realiseren we dit project in 2 fases. Uitgangspunt voor dit project is verdichting, het binnenterrein meer openbaar maken, wederkerige stedenbouw en participatie.

Fase en status

In voorbereiding: opstellen (concept) stedenbouwkundig plan en kaders in samenwerking met gemeente om vervolgens met omwonenden in gesprek te gaan.

Type woning
Grondgebonden, Gestapeld
Fase van het project
In voorbereiding
Organisatie
Casade
Specialist(en)
Marco Matheeuwsen
Website van het project

Oranjehoek

Kansen
  • Beginfase van het project – dit maakt houtbouw mogelijk
  • Toevoegen van houtbouw in een mooie blauw/groene omgeving
Uitdagingen
  • Financieel passend binnen kaders investeringsstatuut
  • Nieuw product in portefeuille Casade
  • Verdichting in relatie tot parkeren
  • Gespikkeld bezit / fasering
  • Omgevingsdialoog: afwijkende beeldkwaliteit, not in my backyard
Scroll naar boven