Houtbouw Lente: heerlijk en eerlijk wonen

Nieuws

Bijeenkomst Biobased Bouwen – maandag 18 september 2023

De krachten bundelen voor biobased bouwen! 

Op 18 september 2023 hebben de Lente-corporaties een belangrijke stap gezet richting duurzaamheid door het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring voor Building Balance.

 

De noodzakelijk transitie van bouwmaterialen met veel negatieve milieu-impact naar duurzame, biobased materialen begint immers aan de vraagzijde, dus bij de opdrachtgevers in de bouwsector. Woningcorporaties zijn een zeer belangrijke opdrachtgever in de bouw en daarmee ook een gamechanger. Als de corporaties vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid eisen gaan stellen aan de herkomst van bouwmaterialen, veranderen zij het gehele speelveld. De Lente-corporaties erkennen daarom volledig de noodzaak om de milieu impact van bouwmaterialen drastisch te reduceren en om daarvoor gefaseerd de overstap te maken van traditionele bouwmaterialen naar biobased materialen.

 

Lente ondersteunt de noodzaak om te starten met de stapsgewijze groei van inkoop van isolatiemateriaal voor dak en gevel op basis van biobased vezels in de reeds geplande renovatie en nieuwbouw in de periode 2024-2027.

 

Concrete afspraken over hoeveelheden en kosten worden gemaakt in samenwerking met de 8 Lente-corporaties binnen 4 lokale ketens. Deze ketens zijn er al of worden door Building Balance in Brabant nog opgezet. Voor de keten Zuid-Oost Brabant zijn die afspraken inmiddels gemaakt!

Scroll naar boven